Op tv!

Fryslân DOK presenteert ‘De bergrede van het vlakke land’

De coronacrisis heeft onze maatschappij verlamd. Maar die opgelegde stilte geeft ook ruimte om na te denken over de toekomst. Welke inzichten komen bovendrijven? We moeten vooruit, dus wat willen we meenemen naar een nieuwe tijd? Wat willen we terugvinden, wat moet anders en beter?
Met de serie 'De bergrede van het vlakke land' grijpt Fryslân DOK een avontuurlijke vorm aan om te zoeken naar antwoorden op deze vragen.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog, cultureel ondernemer Oeds Westerhof, bioloog Theunis Piersma en PRI-therapeut Greet Andringa zijn de eerste schrijvers aan 'de bergrede'. In een essay ordenen zij hun gedachten over de toekomst. Ieder schrijft zijn eigen deel en wijst ons een richting die we met zijn allen kunnen inslaan, als we dat willen. De titel 'Bergrede' is geïnspireerd op de profeet die een volk in nood toesprak om het een nieuw perspectief te bieden, en de mensen tegelijk aansprak op hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid daarin.

In deel één van 'De bergrede van het vlakke land' komen Ineke van Gent en Oeds Westerhof aan het woord. Een week later, in deel twee, laten Greet Andringa en Theunis Piersma hun gedachten en idealen dwalen over ons vlakke land. Op een filmische manier probeert Fryslân DOK die visies te vangen en te verbeelden, onder het motto: 'It lân fan moarn freget de moed fan hjoed' (Het land van morgen vraagt de moed van vandaag).

Fryslân DOK 'De berchrede fan it flakke lân'

Deel 1, Ineke van Gent en Oeds Westerhof:
Zaterdag 16 mei, 15.30 uur, NPO2 (met Nederlandse ondertiteling, herhaling 17 mei 13.10 uur)
Zondag 17 mei, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)

Deel 2, Greet Andringa en Theunis Piersma:
Zaterdag 23 mei, 15.30 uur, NPO2 (met Nederlandse ondertiteling, herhaling 24 mei 13.10 uur)
Zondag 24 mei, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)

Bij 'De berchrede fan it flakke lân' brengt Fryslân DOK ook een podcastserie uit, die te downloaden is via Spotify en de bekende podcastkanalen. De tekst van de essays wordt gepubliceerd op de website van het tijdschrift De Moanne. Meer informatie op www.omropfryslan.nl/fryslandok