Privacyverklaring


 Bedankt voor je bezoek aan mijn website waar helderheid een groot goed is. Bij interesse kun je een aanvraag doen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, via email of telefoon. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

 

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

 Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen dicht bij wat ik -onder meer- voorsta in mijn werk als therapeut (eenvoud, toegankelijkheid, openheid, helderheid en verbinding).

 

Je gegevens worden uiteraard zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

 Als je mij mailt of belt voor een kennismakingsgesprek, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, mij mailt of belt voor een gesprek en/of gebruik maakt van de diensten van Praktijk Fjoer, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. 

 

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of groepsbijeenkomst). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om facturen te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens? Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja,  maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 – bank, vanwege de verwerking van betalingen

– boekhouder, vanwege de facturatie en verwerking van betalingen

– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Hiervoor verwijs ik je naar de privacyverklaring van mijn websiteprovider. Deze vind je onder de groene balk onderaan elke pagina van de website.

 

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Praktijk Fjoer zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

De bewaartermijn van dossiergegevens is 20 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen vier weken. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 Heb je tips, vragen of andere feedback? Neem contact op via:

 Greet Andringa

 Praktijk Fjoer

 Ulesprong 15

 8406 AH Tijnje

 info@praktijkfjoer.com of via het contactformulier op www.praktijkfjoer.com

 Tel: 06 81538182

 

 Dank voor het lezen!